Konstiga pilbågar

Pilbågar ser vi vanligtvis som symmetriska, det vill säga man håller dem i mitten och över- och underdel är likadant utformade. Men pilbågar behöver inte alls se ut och fungera på det viset, utan faktum är att det på många ställen är vanligare med pilbågar som är asymmetriska, där över- och underdel inte är likadant utformade. För den som är van vid symmetriska pilbågar (vilket är de allra flesta i väst) så ser sådana pilbågar mycket märkliga ut, och det är svårt att förstå att de ens kan fungera. Faktum är dock att de gör det och den annorlunda utformningen behöver alls inte vara någon nackdel. De asymmetriska pilbågarna uppstod ju inte för att vara annorlunda, utan för att vara effektiva krigsvapen, vilket många av dem också var.

Mest känd av de asymmetriska pilbågarna är nog den japanska, kallad Yumi. Yumin karaktäriseras av en väldigt kort underdel och en väldigt lång överdel. Faktum är att Yumin är en av världens största pilbågar, och det är möjligen någonting som kan förklara dess annorlunda utformning. Längden gör att pilarna avfyras med stor kraft, i stil med en långbåge. Men en långbåge är rätt så otymplig, och teorierna om varför Yumin ser ut som den gör poängterar detta: Yumin är enklare att använda när man rider, eller från knästående läge. Detta är dock bara spekulationer, och ingen vet med säkerhet varför Yumin ser ut som den gör. Fungerar utmärkt gör den dock, enligt de som har provat. Själv har jag inte fått tillfälle att göra det själv ännu, men skulle verkligen vilja!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *